Μελέτη - Επίβλεψη

Οι μελέτες που εκπονεί η "ιδεοδομή" είναι οι εξής:

Αρχιτεκτονικές


Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι το Α και το Ω για ένα μετέπειτα λειτουργικό αλλά και ευχάριστο κτίριο για το χρήστη. Η κρισιμότητά της έγκειται στο ότι αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα έρθει στη συνέχεια να "κουμπώσει" η μελέτη του Στατικού και του Μηχανολόγου μηχανικού.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, εκπόνησης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, σε πρώτη φάση αναλύονται τα δεδομένα σε συνάρτηση πάντα με τη χρήση του κτιρίου, τον προσανατολισμό του οικοπέδου, τις ιδιαιτερότητες και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κ.α.. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, ακολουθούμε ορισμένες αρχές σχεδιασμού, όπως ο βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα του τοπίου και κυρίως ο απλός μα παράλληλα ογκοπλαστικός σχεδιασμός, με καθαρές και σαφείς χαράξεις. Εκ των πρωτέρων διαμορφώνουμε μία οικονομοτεχνική μελέτη αναλόγως των απαιτήσεων, χωρίς ποτέ να θυσιάζονται η ασφάλεια, η ποιότητα, η διαχρονικότητα και η λειτουργικότητα, που έχουν τεθεί πρωταρχικοί στόχοι.

Στατικές


Η σημαντικότερη παράμετρος σε μία κατασκευή, είναι η στατική της επάρκεια. Η "ιδεοδομή", με υπευθυνότητα και απόλυτη επίγνωση των ευθυνών της, μελετά πολύ προσεχτικά το εκάστοτε κτίριο, ώστε η στατική του επίλυση να μην παραβιάζει την αρχιτεκτονική του υπόσταση και κυρίως να συνοδεύεται από αυξημένο αντισεισμικό συντελεστή, σε μία ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα σαν τη δική μας.

Ηλεκτρομηχανολογικές


Είναι οι μελέτες που προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου σαν μια "μηχανή διαβίωσης" εφόσον καθορίζουν τις εγκαταστάσεις και τα συστήματά του. Ορισμένες από αυτές τις μελέτες είναι οι ακόλουθες:

  • Κλιματισμού
  • Θέρμανσης
  • Φυσικού Αερίου
  • Ανελκυστήρα
  • Ενεργητικής Πυρασφάλειας
  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Πισίνας
  • Ηλεκτρικών
  • κ.λ.π.

Ενεργειακές


Είναι πλέον πραγματικότητα ότι οι ενεργειακές μας ανάγκες ολοένα και αυξάνονται, με παράλληλη μείωση των φυσικών πόρων. Αν λοιπόν δε μεριμνήσουμε τώρα, έστω και αργά για την εξοικονόμηση ενέργειας τότε, οι όχι και πολύ μακροπρόθεσμες συνέπειες θα αποβούν καταστροφικές. Ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) είναι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που στόχο έχει τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας που στόχο έχει να αποφέρει τόσο περιβαλλοντικό όφελος όσο και άμεσα οικονομικά οφέλη από την σημαντική μείωση της ενεργειακής ζήτησης.

Η Ενεργειακή μελέτη έγκειται στο βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια και στόχο έχουν τη βελτίωση της απόδοσης και των συνθηκών άνεσης με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενεργειακών οφελών.

Τοπογραφικές


Οι άρτια καταρτισμένοι και εξοπλισμένοι συνεργάτες μας Τοπογράφοι μηχανικοί, αναλαμβάνουν τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87) που είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις όπως συμβολαιογραφικές πράξεις ιδιοκτησίας εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών <2000 κατοίκων, τακτοποίηση αυθαιρέτου βάσει ν.4014/2012 όταν το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου ή δεν υπάρχει άδεια ή αυτή δε δύναται να βρεθεί, έκδοση νέων οικοδομικών αδειών κ.α..

Κλείνουμε ραντεβού στο ακίνητο για τις απαραίτητες μετρήσεις- αποτυπώσεις και μέσα στο επόμενο 48ωρο σας παραδίδεται το τοπογραφικό διάγραμμα.

Αρχιτεκτονικής τοπίου


Όταν ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, τουλάχιστον κατά τα 2/3 του, πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται, καταλαβαίνει κανείς πόσο ζωτικής σημασίας είναι ένας όμορφα διαμορφωμένος ακάλυπτος χώρος. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται μία μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου που δύναται να μεταμορφώσει έναν αδιάφορο εξωτερικό χώρο σε χώρο ευχάριστης παραμονής.

Διακόσμησης


Η μελέτη διακόσμησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων είναι εκείνη που θα αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το κτίριο και θα του προσδώσει έναν δικό του, μοναδικό χαρακτήρα. Το πλεονέκτημα που έχουμε να βρισκόμαστε μέσα στο χώρο, γνωρίζοντας τεχνικές, υλικά και προμηθευτές, καθιστά την "ιδεοδομή" κατάλληλη να σας προτείνει διακοσμητικές προτάσεις και λύσεις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες, τους χώρους και φυσικά τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Οικονομοτεχνικές


Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι η αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των εργασιών του έργου σε συνδυασμό με το οικονομικό κόστος αυτών έτσι ώστε να δοθεί μία πλήρης εικόνα του συνολικού έργου.

Eπιβλέψεις


Για να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των μελετών, απαραίτητη είναι η σχολαστική επίβλεψη του έργου. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη επίβλεψη της κατασκευής σε όλα της τα στάδια, με καθημερινή παρακολούθηση, επαφή με τα τεχνικά συνεργεία και λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες. Αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής από το στάδιο των εκσκαφών μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοση με το κλειδί ή ακόμα και την επίβλεψη τμήματος κατασκευής, ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο πελάτης.