Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων και συγκροτημάτων:

 1. Μελέτες
  1. Αρχιτεκτονικές
  2. Στατικές
  3. Ηλεκτρομηχανολογικές
  4. Ενεργειακές
  5. Τοπογραφικές
  6. Αρχιτεκτονικής τοπίου
  7. Διακόσμησης
  8. Οικονομοτεχνικές
 2. Κατασκευές- Ενισχύσεις
 3. Επιβλέψεις
 4. Ανακαινίσεις
 5. Αποτυπώσεις
 6. Οικοδομικές Άδειες
 7. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 8. Ρύθμιση Αυθαιρέτων βάσει Ν.4014/2011
 9. Βεβαιώσεις Μηχανικού
 10. Διακοσμήσεις- διαρρυθμίσεις εσωτερικών- εξωτερικών χώρων
 11. Πωλήσεις
 12. Παροχή τεχνικών συμβουλών
 13. Σύνταξη πίνακα χιλιοστών
 14. Άδειες λειτουργίας
 15. Αρχιτεκτονική Τοπίου
 16. Φωτορεαλισμός
 17. Μακέτα