Μεθοδολογία

Η τακτική της εταιρίας μας βασίζεται στις καλές σχέσεις. Ο πελάτης αντιμετωπίζεται σαν «φίλος». Γινόμαστε αναλυτικοί στον τρόπο δουλειάς μας, στις προσφορές μας και κυρίως συνεργαζόμαστε με συνεργεία που εμπιστευόμαστε και διατηρούμε χρόνια συνεργασία, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες. Η πολύχρονη εμπειρία, μάς δίνει το πλεονέκτημα να συνεργαζόμαστε με επώνυμους προμηθευτές και συνεργεία τα οποία έχουν αποδείξει την υψηλή τεχνική τους κατάρτιση.

Για να γίνει σωστός σχεδιασμός, συζητάμε με τον πελάτη ή μπαίνουμε στη θέση του μελλοντικού αγοραστή και μαθαίνουμε τον τρόπο ζωής του, ώστε να του παρέχουμε τα βέλτιστα. Κάθε πελάτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις τις οποίες εφαρμόζουμε στο σπίτι του σεβόμενοι τις επιθυμίες του.

Πρώτο βήμα είναι η επίσκεψή μας στο οικόπεδο, όπου κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις, ελέγχουμε τον προσανατολισμό, τη θέα, τα όμορα κτίρια, τις κλίσεις του εδάφους και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο για την αρχιτεκτονική μας μελέτη. Τα πρώτα σχέδια (προσχέδια) παρουσιάζονται στον πελάτη και με τη δική του σύμφωνη γνώμη προχωράμε ή κάνουμε αλλαγές μέχρι να καταλήξουμε στα τελικά σχέδια.

Το δεύτερο βήμα είναι η εκπόνηση της μελέτης και οι σχετικές διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.