Μακέτες

Η μακέτα είναι ένα μοντέλο, κατασκευασμένο υπό κλίμακα που δείχνει τον τρόπο κατασκευής ή λειτουργίας ενός αντικειμένου, κτιρίου, συγκροτήματος, αστικού σχεδιασμού. Η κλίμακα της μακέτας επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος του πραγματικού αντικειμένου.

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη μακέτα ως "εργαλείο" κατά τη διάρκεια της μελέτης και της σύλληψης της ιδέας καθώς βοηθά το μελετητή μηχανικό να κατανοήσει τους όγκους και την αρμονία της κατασκευής, κάτι που δε μπορεί πάντα να επιτευχθεί από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Η τιμή μιας μακέτας ποικίλει και εξαρτάται από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, την κλίμακα, τις λεπτομέρειες κ.τ.λ..