Αρχές Σχεδιασμού

Σε κάθε περίπτωση καθορίζουμε τις βασικές αρχές σχεδιασμού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

  • τη χρήση του κτιρίου σε συνάρτηση με τις ανάγκες του χρήστη

  • τη θέση του οικοπέδου

  • την οικονομοτεχνική μελέτη αναλόγως των απαιτήσεων

  • το σεβασμό στο περιβάλλον

  • το βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό

  • την εναρμόνιση και την ένταξη στο εκάστοτε περιβάλλον

  • ογκοπλαστική σχεδιαστική προσέγγιση

  • ασφάλεια- ποιότητα- λειτουργικότητα

  • διαχρονικός σχεδιασμός


Το σημαντικότερο σε μία κατασκευή, είναι η στατική της επάρκεια, την οποία μελετούμε πολύ προσεχτικά, με αυξημένο αντισεισμικό συντελεστή. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη επίβλεψη της κατασκευής σε όλα της τα στάδια, με καθημερινή παρακολούθηση και την επαφή με τα άρτια καταρτισμένα τεχνικά συνεργεία μας. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή από το στάδιο των εκσκαφών μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοση με το κλειδί.


Για την καλύτερη παρουσίαση του κτιρίου, το απεικονίζουμε σε τρισδιάστατη μορφή με ειδικά προγράμματα, ώστε να είναι πιο κατανοητό στον πελάτη. Μέσω αυτού του συστήματος δοκιμάζονται υλικά, χρώματα και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν το κτίριο.